- Đối với khách hàng lẻ, tài khoản tra cứu là mã khách hàng (ví dụ 010120-1234567), mật khẩu được cung cấp trong biên lai thu tiền hoặc tin nhắn báo kết quả
- Đối với bác sĩ cộng tác viên, phòng khám, bệnh viện, tài khoản và mật khẩu tra cứu được GreenLab cung cấp qua Email hoặc tin nhắn điện thoại

Xem hướng dẫn chi tiết chức năng tra cứu kết quả